Kaširanje

kapafix_2_0.jpgUobičajena usluga koja je vezana uz digitalni tisak. Kaširanje naljepnica i plakata na pločaste materijale: kappafix, forex, plexiglass ili ovisno o vašim željama. Također nudimo i uslugu uokviravanja otisnutih kaširanih materijala.

Valid XHTML 1.0 Transitional Top lista